Światełko Pamięci

dla Ukochanych rodziców Teresy i Kazimierza Wojciechowskich
córka Kinga