Światełko Pamięci

dla Marty, Stanisława, Jana, Eugenii Stefanowskich i Andrzeja