Światełko Pamięci

dla Eugeniusza Szewczyka, Michała Rokity, Jana, Andrzeja, Joanny, Wiktorii Wojciechowskich