Światełko Pamięci

dla Dziadka i Babci Jagacińskich
Łukasz z rodziną