Światełko Pamięci

dla kochanych Rodziców i Dziadków - Zofii i Edmunda Kamińskich
dzieci