Światełko Pamięci

dla Babci Steni, Babci Zuzi, Dziadka Franka, Dziadka Jurka, Babci Krysi, Dziadka Stefana
Basia