Światełko Pamięci

dla Kochanego taty Waldemara
Córka