Światełko Pamięci

dla Taty Franka, jego siostry, matki i ojca, babcie Zosię i dziadka Janka
Asia