Światełko Pamięci

dla za zmarłych z rodziny Bożeny Henryka
Bożena