Światełko Pamięci

dla dobrego człowieka Krzysztofa Małeckiego
Justyna