Światełko Pamięci

dla Za ks Jana Kaczkowskiego , Joli Sliwinskiej, Anity Laskowskiej,
Ela