Światełko Pamięci

dla Mojej kochanej mamusi Annie Kulik
Jacek kulik