Światełko Pamięci

dla Księdza Marka Lacha. Wspaniałego Kaplana i Przyjaciela. Requiescat in pace
B.