Światełko Pamięci

dla zmarłych z rodziny Mocarskich i Strojków
Beata Strojek