Światełko Pamięci

dla Dla cioci Violi Czerneckiej-Stuła od Magdy
Magda