Światełko Pamięci

dla dla śp. PAWŁA CHYBY, CZESŁAWY ŚREDZKIEJ, RYSZARDA AGACKIEGO
Magda