Światełko Pamięci

dla za dusze w czyśćcu cierpiące z mojej rodziny i męża oraz za dusze zapomniane