Światełko Pamięci

dla dla Bożenki i Ks. Jana Kaczkowskiego, ojca Tomasza, ojca Benedykta
Wojtek