Światełko Pamięci

dla Kochanej siostry Basi
Mirella