Światełko Pamięci

dla Dla Sławka i wuja Mietka
od Gosi i Tomka