Światełko Pamięci

dla Kochanego Tatusia Eugeniusza
Grażyna