Światełko Pamięci

dla Ukochanemu Robertowi, Tacie, księdzu Szymonowi oraz Księdzu Mariuszowi a także dla Grażji
Magdalena