Światełko Pamięci

dla Rodziców, za którymi wciąż tęsknię
córka Magda z rodziną