Światełko Pamięci

dla Dla Kochanego Taty
Beata Żyrek