Światełko Pamięci

dla babci Helenki, dziadków Franciszka i Romana
wnuczka Paulina