Światełko Pamięci

dla Mamy Anny i tacie Józefowi
Tosia