Światełko Pamięci

dla Tacie Edwardowi i Stanislawowi
Robert