Światełko Pamięci

dla DLA OJCA HENRYKA BINKA
JOLANTA PIOTROWSKA