Światełko Pamięci

dla Księdza Jana Kaczkowskiego, abyś w zyciu wiecznym odbierał nagrodę za Twoją działalność na Ziemi
Mariola