Światełko Pamięci

dla Za zmarłych Zofię, Henryka, Edmunda, Mirosława, Anielę i Bolesława
Maria, Zbigniew Willa