Światełko Pamięci

dla kochanego taty Cezarego, nichaj światłość wiekuista Ci świeci
córka Mariola