Światełko Pamięci

dla dla ks.Jana Kaczkowskiego
Agnieszka