Światełko Pamięci

dla Kochanego Taty Jana
Syn Krzysztof