Światełko Pamięci

dla z wdzięcznością dla księdza Jana Kaczkowskiego oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące <3 !!!
AgaM