Światełko Pamięci

dla Kochanej mamie Bronisławie
Corka Beata