Światełko Pamięci

dla Zmarłych z Rodziny Cherbańskich
Zofia