Światełko Pamięci

dla Dla wujka Janka i KS. Jana
Lucyna