Światełko Pamięci

dla Mamy Jadwigi Felkner Taty Adolf Felkner i Całej Rodziny Felkner Blaszke i Rybarczyk
Barbara Rybarczyk