Światełko Pamięci

dla ks. Jana Kaczkowskiego z wdzięcznością za to, że JEST z nami w swoich słowach...
MB