Światełko Pamięci

dla dla śp. Józefa, Ireny, Wacława
Elżbieta z dziećmi