Światełko Pamięci

dla Dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin , sąsiadów , znajomych , ludzi zapomnianych i tych w czyśćcu cierpiących .
Marianna