Światełko Pamięci

dla Dla rodziców Małgorzaty Jana Dziobak, dla rodzeństwa Anety Jurka Barbary Stefani
Marzena