Światełko Pamięci

dla teresy i Józefa, Anny i Józefa, Marty i Jonnego
Adam