Światełko Pamięci

dla dla dziadka Jana, dziadka Ludwika i babci Wladzi
Jola