Światełko Pamięci

dla Poległych w Powstaniu Warszawskim i Ofiar pomordowanych na Woli
ZBIGNIEW