Światełko Pamięci

dla śp Marka Wesolowskiego
od Violi i Marka Baginskich