Światełko Pamięci

dla dla wujka Mariana Lange
od Tereni i Krzysia