Światełko Pamięci

dla Żony Barbary
Piotr Rutkowski