Światełko Pamięci

dla Kochanego Taty Stanisława. To już 20 lat naszej tęsknoty.
Joanna