Światełko Pamięci

dla Edwarda, tego, którego już zawsze będzie brakowało przy świątecznym stole...
Najbliżsi